adoptie/herplaatsing


Soms komt het voor dat een Bull Terrier buiten zijn schuld op zoek is naar een nieuwe warme en liefdevolle mand, deze wordt dan aangeboden ter adoptie.
Eventuele geintereseerden zullen gescreend worden en er zullen verschillende gesprekken worden gevoerd om een adoptie zeker tot een succesverhaal te maken.

vrolijke prins zoekt lakei met paleis

Momenteel hebben wij een jonge reu ter adoptie die op zoek is naar een dynamisch gezin.
Hij is teruggekomen uit een gezin wat door persoonlijke omstandigheden niet meer de zorg kon bieden die hij verdient.
Hij is een vrolijke sociale hond en draait momenteel lekker mee bij ons in de roedel en het gezin.
Het spreekt voor zich dat wij op zoek zijn naar iemand met ervaring in het ras.
Wij verzoeken eventuele geinteresseerden telefonisch contact met ons op te nemen.